1c

Muhasibatliq ve 1 C

Mühasib olmaq istəyənlərin və bu sahədə biliklərini genişləndirmək istəyənlərin nəzərinə!
"Mühasibat uçotu və 1C Proqramı" üzrə dərslərmizə qeydiyyat davam edir.
Kurs proqramının müddəti 3 aydır. 3 aylıq proqram iki hissədən ibarətdir:
1-ci Hissə
Mühasibat uçotunun və vergi uçotunun qısa mövzuları (2 aylıq)
- Mühasibat uçotuna giriş
- Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və məqsədləri
- Mühasibat hesabları, Mühasibat bərabərliyi və İkili mühasibat yazılışları
- İlkin balansın hazırlanması (Yoxlama balansı)
- Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
- Uzun müddətli və qısamüddətli maddi aktivlər
- Mal-material ehtiyatları
- Mənfəət və zərər haqqında hesabat
Vergi qanunvericiliyi üzrə dərslər:
- Fiziki şəxslərin gəlir vergisi,
-Sadələşdirilmiş vergi,
-Əlavə dəyər vergisi və digər vergi hesabatlarının tərtibi.
Əmək qanunvericiliyi üzrə dərslər:
-İşçilərin işə qəbulu,
-Əmək müavilələrinin tərtibi və elektron bildirişlərin hazırlanması, --Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi, -Əmək məzuniyətinin hesablanması,
-Orta əmək haqqının hesablanması,
-Məzuniyətlərin hesablanması,
-B1 və B3 hesabatlarının hazırlanıb və təqdim edilməsi
2-ci Hissə. (müddət 1 ay)
1 C 7.7 mühasibatlıq proqramının praktiki öyrədilməsi.
Tələbənin bilik səviyəsinə uygun olaraq tədris müddəti dəyişə bilər.

Müəllimlərimiz Mühasibatlıq sahəsi üzrə yüksək təcrübəyə malikdirlər və bu sahədə praktiki biliklərə sahib təlimçilərdir. Müəllimlərimizin Mühasibatlıq və Vergi sahəsi üzrə geniş təcrübəyə malik olması, o cümlədən, modern bilgiləri daim rəhbər tutması dərslərin daha effektiv və praktiki keçməsinə təsir göstərir.