Əliyeva Günay

04.07.1989 tarixində Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmişdir.Fakültə-Pedaqogika və psixalogiya (ixtisas-korreksiya edici təlim)
İŞ TƏCRÜBƏSİ
Bakı-Autizm-loqoped
Uğur İnkişaf Mərkəzi-loqoped
Üstün Zəkalılar-loqoped
Günəş Kursları-loqoped