Məmmədrzayev Kənan

Məmmədrzayev Kənan
Riyaziyyat müəllimimiz Məmmədrzayev Kənan rəhbərlik və tələbələr tərəfindən bu ayın nümunəvi müəllimi seçilmişdir.Təbrik edirik.