Məmmədova Aygün

Məmmədova Aygün
Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimimiz Məmmədova Aygün bu ay tələbələr və rəhbərlik tərəfində ayın müəllimi seçilmişdir.Təbrik edirik.