Karyera

Karyera
“Günəş” kursları hər bir şəxsə gələcəkdə karyera qurmaq, özünü inkişaf etdirmək, cəmiyyətə ve müasir tələbata uyğun, rəqabətə hazır mütəxəssislərin hazırlanmasında onlara yüksək səviyyədə şərait ve imkanlar yaradır. Kursumuzda çalişmaq istəyən və çalışan hər bir nəfərin şəxsi inkişafı üçün onlara aylıq seminarlar, təcrübə proqramları keçirilir, nəzəri və praktiki bilik və bacarıqlarının daha da inkişaf etdirilməsi üçün lazımi maddi vəsaitlər, informasiya texnologiyalarından maksimum yararlanmaq üçün hazırlıqlar təşkil edilir.

CV göndər